Aplicació d'emissió i verificació de certificats de publicacions web

Cercar certificats

 • Si necessita ajuda punxe en la imatge
  Data publicació
  Aplicació

  Des de la pàgina de cerca es poden llistar certificats de publicació que compleixen com a criteri l'estar entre dues dates i pertànyer a una aplicació.

  Per a cercar entre dues dates prema sobre cada quadre de text i seleccione les dates que desitge.

  El concepte de 'aplicació' es refereix al programa que ha originat les publicacions. Un mateix organisme, per exemple una Conselleria, pot tenir diverses aplicacions que generen publicacions.

  Una vegada obtingut el llistat, pugues Vostè accedir al document publicat punxant sobre la imatge en la columna 'Accés al document'. Des de la mateixa manera pot veure el certificat de publicació des de la columna 'Certificat de publicació'.

  Des dels botons 'Comprovar document' es llança un procés que descarrega el document publicat i realitza un informe la principal funció del qual és indicar si aquest document ha sigut modificat des de la seua publicació.

Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica